Skip to main content

Nulová hypotéza

Nulová hypotéza
(null hypotéza) hypotéza, podle níž je proměnná není nemá žádný účinek. Například při zvažování vztahu mezi příjmem a úsporou může být nulová hypotéza, že úroveň příjmu jednotlivce neovlivňuje podíl příjmů z úspor. Pozorování vzorku příjmů a úspor jednotlivců se používá k zjištění, zda by mohlo dojít ke zjištěným odchylkám od nulové hypotézy kvůli chybě ve vzorku. Pokud se zjistí, že bohatší jednotlivci mají mnohem vyšší míru úspory než chudší, je nulová hypotéza, že míra úspor je nezávislá na příjmu, je zamítnuta.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.