Skip to main content

ODPAD

WASTE
se nepoužívá přímo v místech jejich produkce odpadu, domácnosti, dopravu a další, které mohou být skutečně nebo potenciálně použity jako produkt v jiných odvětvích hospodářství, nebo v průběhu regenerace. Nevhodný odpad je považován za odpad.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.


.