Skip to main content

TRUST COMPANY

TRUST COMPANY
1) firma provádějící důvěryhodnosti funkce, to znamená, že činnost ve prospěch osob, které se svěřil, že k provedení těchto akce; 2) správce, který spravuje nemovitost jménem majitele nemovitosti.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.