Skip to main content

Příprava vojsk (sil) na civilní obrany

školení personálu systém, oddělení, vojenské jednotky, útvary, vojsko, atd .. sil civilní obrany, velitelé (šéfové), štáby, kontroluje účinné provádění záchranných a jiní. nouzové operace v lézí a postižených oblastí.

EdwART. Slovníček pojmů ministerstva pro mimořádné události, 2010