Skip to main content

Přineste

VSTUP nudil, řídil, -lo; importováno; -Zen, -Zena, -Zeno; St. někdo. 1. Chcete-li přivést něco. po cestě nebo při procházení. З. dopis na cestě. // Přinášet z dálky kdekoli. Brambory jsou přivezeny do Evropy z Ameriky. 2. Vezměte to velmi daleko, nebo ne, kde chcete. З. v divočině. 3. Razg. Chcete-li dodat něco. in З. zboží do obchodu. Chcete-li importovat, přivedu vás, vezmete mě; nsv. Pro přepravu se přepravuje; utrpení. Dodání, -a; m. (3 číslice). З. surovin. З. zboží do obchodu. З. materiály pro stavbu.

encyklopedický slovník. 2009.