Skip to main content

Teorie portfolia

Teorie portfolia
teorie, která je založena na myšlence, že hodnocení, klasifikace, regulace zisku a rizika jsou vyrobeny od pozice investovat přesně ty cenné papíry, které jsou v portfoliu majitele.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.