Skip to main content

Nebezpečnost pro životní prostředí

právnická osoba nebo fyzická osoba, včetně úředníka, jehož činnosti mohou vytvořit ekologicky nebezpečnou situaci.

EdwART. Slovníček pojmů ministerstva pro mimořádné události, 2010