Skip to main content

Bezpečnostní list z územně správních celků

oficiální dokument, kterým se stanoví základní požadavky na konstrukci, prezentaci, návrh P. b. správních a územních celků, jakož i jeho složení. Týká se cestovního pasu tyto správní jednotky: republik, teritorií, regionů a měst na něž se vztahuje skupin civilní obrany. P. b. se používá k řešení následujících úkolů: určení možnosti vzniku mimořádných událostí; posuzování možného rozsahu nouzových situací; hodnocení stavu práce územních orgánů pro prevenci mimořádných situací; rozvoj a uplatnění ekonomických mechanismů (licencí, prohlášení, pojištění, stanovení dávek a rozlišené sazby plateb, atd ..), řídit chování nezávislých ekonomických subjektů, stimuluje jejich úsilí při řešení bezpečnostních problémů; Realizace kompenzačních opatření (kompenzace za škody způsobené platby na pojistné smlouvy z lásky, stabilizaci atd speciálních fondů, státní podpory). P. b. Území by mělo obsahovat informace o: možnostech mimořádných událostí a jejich nebezpečí pro obyvatelstvo a území; opatření k prevenci, snížení závažnosti a připravenosti na nouzovou reakci.K P. b. mapy, plány se zónami možných nouzových situací, které jsou na ně kladeny.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010