Skip to main content

Doba oběhu chemických prvků

období Cyklus chemického prvku
v ekosystému nebo půda-rostlina je doba, během níž se rostliny stojí v půdě a atmosférou stejné množství chemického prvku, které obsahují. PK slouží jako indikátor intenzity biogenní cirkulace chemického prvku.

EdwART. Slovník environmentálních termínů a definic, 2010


.