Skip to main content

Nejnovější filozofický slovník

TOKSOBNOST WATER

TOKSOBNOST vodě je stupeň znečištění nádrží toxických látek. Stupněm vody toksobnosti rozlišujeme oligosacharidy, poly-, mezo- a gipertoksobnye vody osídlené organismy eferentní resp slabou, silnou, střední a superstrong toxické stupně znečištění. V hypertoxické zóně nemohou žít hydrobionty. Ekologický encyklopedický slovník.