Skip to main content

Mobilizační plán

vládních dokumentech, , rozsah, postup a načasování opatření na přenesení ekonomiky země, státních orgánů, místních vlád a organizací do způsobu fungování ve válečných podmínkách, jakož i přesun ozbrojených sil a dalších vojsk do a složení války. V Ruské federaci jsou vyvíjeny v souladu s právními předpisy o obraně hospodářství ekonomiky, ozbrojených sil, dalších vojsk, vojenských útvarů, orgánů a zvláštních sil. formací.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010