Skip to main content

Slovník mikrobiologie

Skládky pro likvidaci a likvidace průmyslového a domácího odpadu

Polygon k neutralizaci a vykládku průmyslového a komunálního odpadu konstrukce pro průmyslové i domovní odpad, který je vybaven a provozován v souladu s projektem (předběžných pokynů pro skládku zásob a XP Anenii odpad v Ruské federaci. Ministerstvo přírodních zdrojů v Rusku Dopis od 11. 07. 95 N 01-11 / 29-2002).