Skip to main content

Přepravních tarifech

přepravních tarifech
Systém sazeb za přepravu a poplatků obdržených všechny druhy dopravy od zákazníků.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.