Skip to main content

TARIFF prohibitivní

TARIFNÍ prohibitivní
vysoké tarify omezit dovoz nebo vývoz určitého zboží; jeho hodnota může přesáhnout 30% deklarované hodnoty zboží.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.