Skip to main content

Povrchové vody

povrchových vod

vodní plocha s plynulým pohybem vody (Water Code of Ruské federace)

EdwART. Termíny a definice pro ochranu životního prostředí, řízení životního prostředí a bezpečnost prostředí. Slovník, 2010

povrchových vod
vodní plocha s plynulým pohybem vody (Water Code of Ruské federace

EdwART slovník ekologických požadavků a definic 2010


<...! - 2 ->