Skip to main content

STÁTNÍ NÁKLADY

Výdaje veřejných rozpočtů, veřejné výdaje
Výdaje veřejných orgánů na jakékoli úrovni. Veřejné výdaje musí být "zúčtovány" platbami státních orgánů na stejné úrovni orgánům na jiné úrovni, například od subvencí centrální vlády místním samosprávám. Státní výdaje se skládají z výdajů na skutečné zboží a služby zakoupené od externích dodavatelů; mzdové náklady pro státní zaměstnance zaměstnávané například ve státní správě, ozbrojených silách a státním vzdělávacím systému; převody peněz důchodcům, nezaměstnaným a osobám se zdravotním postižením; dotace a dotace jednotlivým podnikům a odvětvím a úroky z veřejného dluhu. Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.

VLÁDNÍ NÁKLADY
peněžní náklady státu, které se skládají z nákupů zboží a služeb a převodů.
Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.

Ekonomický slovník. 2000.