Skip to main content

STÁTNÍ ÚVĚR

STÁTNÍ ÚVĚR
Úvěr přijatý státem od právnických osob a fyzických osob v tuzemsku iv zahraničí jako státní půjčka.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.