Skip to main content

Stabilita toxické látky

STABILITA toxická
stabilita toxické látky ve vodě, půdě. Při opakovaných injekcích se jede hromadí a udržuje si jeho toxicitu po určitou dobu. Tak, většina z pesticidů ve stabilním prostředí (vodné) střední organické sloučeniny jsou méně stabilní. - Organofosforové et al

Environmentální encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.


.