Skip to main content

AKCIONÊŘŮ

AKCIONÊŘŮ
(akcionář) Osoba nebo firma, vlastní akcie společnosti. Vrcholové vedení společnosti je v rukou svých akcionářů, kteří mají právo na změnu vedení společnosti nebo pomocí svých hlasovacích práv na valných hromad nebo prostřednictvím přijetí nabídky převzetí (převzetí). Hlavním akcionářem je osoba, která vlastní většinu akcií s hlasovacím právem; Menšinový akcionář vlastní menší část hlasovacích práv.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.

AKCIONÁŘ
akcionář; osoba, která má vlastní kapitál a má všechna práva vyplývající z tohoto práva.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.