Skip to main content

Zabezpečení

stavu ochrany jednotlivce, společnosti, státu a životního prostředí před vnitřními i vnějšími hrozbami a riziky. B. je nejdůležitější podmínkou existence člověka spolu s jeho potřebou k jídlu, vodě, oděvu, bydlení, informacím. B. působí integrální formu vyjádření vitalitu a životaschopnost různých objektů biosféry a noosphere v duchovní a kulturní oblasti, v domácí i zahraniční politiky, obrany, hospodářství, životní prostředí, sociální politika, fyzické a duševní zdraví, vědy, techniky. To zohledňuje přítomnost několika zdrojů nebezpečí a jejich potenciálních obětí ve stejnou dobu. Integrovaným indikátorem a kritériem bezpečnosti je riziko. Konečným cílem bezpečnosti je neutralizovat nebo vyloučit různé nebezpečí ohrožení a rizik.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010