Skip to main content

SCALE hojnost

SCALE hojnost
v fytocenologie - počet a projektivní kryt . jednotlivci zařízení pro vizuální hodnocení bodů několik hojnosti váhy, například měřítko Goult-Drude, často nazývané stupnice Drude (v závorce přibližné procento pokrytí) 1) jednotlivě - (0, 16) ; 2) málo - (0, 80); 3) docela hodně - (4); 4) mnoho - (20); 5) velmi - (více než 20); 6) hojně - (až 100). Používá se také stupnice abundance Brown-Blanke: r - jednotlivé vzorky; + - málo jedinců; 1) průměrný počet osob zahrnoval méně než 5% oblasti studia; 2) poměrně málo jedinců, pokrývajících 5-25% studovaného území; 3) pokrývá 25-50% území, nezáleží na počtu osob; 4) 50-75% území je pokryto; 5) pokrývá více než 75% území.

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.


.