Skip to main content

Pravidla o prokazování původu

Pravidla o prokazování původu
(pravidla původu) , který se používá v zónách volného obchodu (Free- obchodní oblasti) pravidla pro stanovení možnosti bezcelního dovozu zboží. Pravidla obvykle vyžadují, aby v případě zboží, který požaduje bezcelní dovoz, byl podíl materiálů nebo součástí vyrobených v jiných zemích minimální.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.