Skip to main content

RESIDENT

Obyvatelé
(z lat Residens -. Sitting, zůstat na svém místě) právnická nebo fyzická osoba trvale registrováno nebo trvale bydlí v dané zemi. Obyvatelé jsou ve své hospodářské činnosti povinni dodržovat zákony této země, platit daně v souladu se zákony a předpisy této země.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.