Skip to main content

ŽElezniční nehoda

Nebezpečná nehoda na železnici, která způsobila smrt jednoho nebo více osob, způsobila těžká zranění zranění, zničení nebo. poškození jedné nebo více jednotek kolejových vozidel nebo železnic až po stupeň opravy a úplné zastavení provozu na havarijním místě po dobu překračující normativní. Může být doprovázena vznikem nouzových situací chemické, radiační, požární, výbušné a jiné povahy.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010