Skip to main content

Poskytování vody v nouzové zóně

komplex činností pro těžbu, čištění, skladování, doplnění zásob, přepravu a rozvod vody pro potřeby obyvatelstva v nouzové zóně.

EdwART. Slovníček pojmů ministerstva pro mimořádné události, 2010