Skip to main content

PROMOTION politických návrhů

PROMOTION politických návrhů
(supply-side policy) Politiky zaměřené na zvyšování agregátní nabídky. Tato politika může zahrnovat reformu systému sociálního zabezpečení za účelem podpory nabídky práce; zlepšení vzdělávání a odborné přípravy s cílem zvýšit jeho produktivitu; reforma omezujících opatření, která brání vstupu jiných podniků na trh, s cílem zvýšit účinnost trhu; reformu daňového systému a podpořit růst produkce spíše než daňové úniky. Taková politika je opakem politiky řízení poptávky, čímž se zvyšuje a stabilizuje HDP prostřednictvím kontroly efektivního dopadu. V ideálním případě můžete kombinovat zásady propagace nabídky a politiky správy poptávky.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.