Skip to main content

Produktivní inovace

produktivní inovace
(inovace produktu) inovace, ve kterém můžete vytvořit nový nebo vylepšený výrobek. Odlišuje se od inovačního procesu, kdy se již vyráběný produkt vyrábí novým a levnějším způsobem. Mnoho inovací je spojeno jak s novým výrobkem, tak s novým technologickým procesem.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.