Skip to main content

Znečištění Povolená úroveň

(pro vystavení povolené úrovni) Přípustná úroveň kontaminace

EdwART. Slovníček pojmů ministerstva pro mimořádné události, 2010