Skip to main content

Optické přístroje

zařízení k získání obrazu objektů pomocí optických systémů (čočky, hranoly, zrcadla, atd ...). Hlavní části. jsou objektiv a okulár. Vlastnosti P. z. :. Zvětšení, zorné pole, vstupního a výstupního žáka, úlevy očí, poměr clony, rozlišení, stereoskopické, periskopichnost atd rozdělena: na pozorovací zařízení pro měření úhlů a vzdálenost (dalekohledy, periskop, teleskop, teodolit, kompas, dálkoměry, atd .); mířidla a kolimátory; navigační přístroje (sextanty, zaměřovače a optické hledáčky, hvězda tracker et al.); fotografie zařízení (kamery, phototheodolites, kinoteodolity, fotokinopulemoty et al.). P. kolem. široce používán v záchranných operacích v souvislosti s nouzovou reakcí.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010