Skip to main content

PROVOZNÍ NÁKLADY

provozní náklady
Provozní náklady - náklady spojené s uzavřením transakcí a jejich provádění, včetně nákladů na vyhledávání a výběr partnerů, registraci, podepisování smluv, kontrolu nad jejich prováděním. Náklady na transakci zahrnují také náklady na zvyšování dovedností jednotlivých pracovníků, jakož i náklady vyplývající z nepředvídaných situací.

Ekonomický slovník. 2010.


Ekonomický slovník. 2000.