Skip to main content

Zařízení na vnějším pracovišti

technický systém ochranných opatření proti bahno. Účelem SS je přímo ovlivňovat pohyblivý bahno s cílem omezit zónu jeho škodlivého účinku nebo zastavit. V kanálech mudflow a nesklápěcích horských potoků jsou stavěny jednoduché konstrukce, které zabraňují hluboké a laterální erozi řek - břehové výztužné stěny, slepé plochy, dnové přehrady. Základní označení je rozděleno do tří tříd - regulace, zpomalování, stabilizace. Regulační struktury - přehrady, sesuvy půdy, průsakové kanály atd. Slouží k odklonu, změně směru pohybu, lokalizaci nebo průchodu toku nad nebo pod chráněným objektem. Zpomalující struktury - přehrady a mudflow - jsou navrženy tak, aby zastavily celou masu mudflow nebo většinu pevných složek proudu. Stabilizační struktury - systém s nízkými přídržnými přehradami podél kanálu bahna - přeměňují svůj podélný profil na stupňovitý, s menšími svahy, který zabraňuje tvorbě bahno. Koule jsou nejúčinnější v kombinaci s meliorací mokřadů.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010