Skip to main content

The jaderný pokus

extrakční proces kinetická energie částic vytvořených reakcí v jaderné náboje částic (štěpných fragmentů, neutrony, alfa-částic, atd ..) a gama-energie. Je charakterizován vysokou hustotou energie, malé doby jeho vydání (podíl mikrosekund), různých vlivů na životní prostředí (viz účinků jaderných zbraní.); teplota v jaderné reakční zóně stoupá na několik desítek miliónů stupňů, tlak je až několik tisíc GPa. Energie z reakční zóny je odváděna penetračním zářením, rentgenovým zářením, průtokem plynu a radioaktivními produkty. Rozlišujte následující druhy Ya. : vzduch - ve výšce, ve které se světelná oblast výbuchu nedotýká povrchu země (vody), avšak nejvýše 10 km; nadmořská výška - nad hranicí pozemské troposféry (nad 10 km); Pozemní (volný bok) - na povrchu země (voda), nebo v takové výšce, že se ohnivá koule exploze ohledem na plochu (voda); pod zemí - pod povrchem země s půdou nebo bez ní (kamufláž); pod vodou - pod hladinou vody.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010