Skip to main content

Environmentální normy

vědecky podložené ukazatele kvality životního prostředí a standardy povoleného dopadu na ně, které zajišťují udržitelné fungování přirozených ekologických systémů a zachovávají biologickou rozmanitost.

EdwART. Slovníček pojmů ministerstva pro mimořádné události, 2010