Skip to main content

Nitrifikační bakterie

nitrifikační bakterie
půdy a vod, aerobní bakterie, které převádějí amoniak a amonné soli na dusičnany (druhů rodu Nitrosomonas, Nitrobacter a další. ). Viz Nitrifikace .

Ekologický encyklopedický slovník. - Kišiněv: Hlavní vydání Moldavské sovětské encyklopedie. I. I. Dediu. 1989.


.