Skip to main content

M0

M0
(M0) Nejužší měřítkem peněžní zásoby o ty, které jsou používány ve Velké Británii. Zahrnuje bankovky a mince v oběhu, hotovostní zůstatky bank a zůstatky na korespondenčních účtech komerčních bank v Bank of England.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.