Skip to main content

Migrující převody

migrující převody
(migrující ‚s převody peněz) Peníze, které migrující pracovníci pracující v zahraničí poslat svým blízkým doma. Tyto remitence mohou mít tři hlavní cíle: podporovat členy rodiny, kteří stále žijí ve své vlasti; pomáhat členům rodiny přistupovat k rodinným příslušníkům migrantů v nové zemi bydliště; připravit cesty pro jejich návrat do vlasti, pro odchod do důchodu nebo pro jejich podnikání. Převody peněz migrantů jsou součástí části neviditelných účtů (neviditelných) platební bilance běžných operací; v některých zemích tvoří významnou část důležitých příjmů.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.