Skip to main content

Peněz fetišismus

peněz fetišismus
( Francie fetichisme z přístavního feitico - .. amulet, magie), aby se peníze skutečně záleží, uctívání peněz a jejich zbožštění způsobilo nedorozumění komoditní povahu peněz, komunikace mezi penězi a komoditou, stejně jako zkreslená, přehnaná myšlenka p peníze v ekonomice a. život.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.