Skip to main content

Použít vzdělávací proces

objektů různého charakteru, pomocí které poskytuje informace o příslušném předmětu osnov. Patří mezi ně plakáty, stojany, atd demonstrací, modely a vzory záchranných nástrojů a zařízení, osobní ochranné prostředky, přístroje pro radiační, chemické a biologické průzkum, komunikačních a zabezpečovacích systémů, požární techniky, prostředky první pomoci, jakož i modely terén, budovy, stavby atd., modely (zraněné osoby atd.), jakož i technické prostředky výcviku.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010