Skip to main content

Nástroje regulace trhu

REGULACE tržních nástrojů
techniky státem používané k zajištění proporcionality v ekonomice země, což vytváří systém sociálních plateb (daně, úvěry, bankovní úroky , cenové limity, cílové dotace a investice).

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.