Skip to main content

Lokalizace nouzové zóny

komplex pokročilých a operačních opatření zaměřených na omezení rozšíření území, na kterém došlo k nouzové situaci.

EdwART. Slovníček pojmů ministerstva pro mimořádné události, 2010