Skip to main content

Lineární závislost

lineární závislost
poměr, komunikace - ekonomický a matematický model ve formě vzorců, rovnic, ve kterém jsou spojeny parametry ekonomická hodnota (argument a funkce) lineárně. Nejjednodušší příklad lineární závislosti je Y = kX. Grafická lineární závislost je reprezentována přímkou.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.