Skip to main content

Individuální metr dávka PH-11

zařízení pro měření absorbované dávky ve směsi gama a gama-neutronové záření v rozsahu od 10 do 1500 rad. ID-11 je hliníko-fosfátové sklo aktivované stříbrem, které po působení ionizujícího záření získává schopnost luminovat pod působením ultrafialového světla. Intenzita luminiscence tohoto skla slouží jako měřítko pro stanovení absorbované dávky záření. Čtení odečtů z dozimetru ID-11, které sestává z měření intenzity luminiscence, provádí měřicí přístroj GO-32. Výsledek měření je zobrazen na digitálním displeji a představuje celkovou hodnotu dávky odebranou dávkovým měřidlem pro periodické (frakční) ozařování. ID-11 uchovává dávku po dlouhou dobu (nejméně 12 měsíců) a umožňuje měřit několikrát. Dávkovací přístroj ID-11 je vydán v uzavřeném uzavřeném prostoru, jehož neoprávněné otevření je zakázáno.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010