Skip to main content

INDIKÁTOR, INDIKÁTOR

INDIKÁTOR, INDIKÁTOR
(ukazatel) Proměnná použitá při rozhodování o použití politických nástrojů. Ukazatele hospodářské politiky se liší jak od cílů, tak z benchmarků az nástrojů. Cíle hospodářské politiky mohou být takové cíle, jako je například vysoká úroveň zaměstnanosti a hospodářského růstu, nízká a stabilní úroveň inflace nebo zachování určitých směnných kurzů. Nástroje hospodářské politiky jsou parametry, které vláda nebo centrální banka mohou ovládat nebo je lze ovlivnit, například daňové sazby nebo peněžní zásoby. Ukazatele hospodářské politiky mohou samy o sobě působit jako orientační body, ale často nejsou. Jsou preferovány místo orientačních bodů při rozhodování, protože jsou přístupnější nebo mohou být měřeny spolehlivěji než cíle. Nástroje hospodářské politiky nemohou být ukazatelem pro orgán, který rozhoduje o nich, ale kde je rozhodování decentralizováno, nástroj jednoho orgánu může být použit jako ukazatel pro jiný orgán.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d.e. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.