Skip to main content

"ZELENÁ"

"zelené"
Hromadné demokratické hnutí, které vzniklo na počátku 70. let. v zemích západní Evropy a zaměřených proti znečištění životního prostředí, jaderných zkoušek apod.

Raizberg BA, Lozovský L. Š., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.