Skip to main content

GRACE směnka

GRACE směnka
stanovila lhůtu k výplatě peněz podle zákona po uplynutí lhůty v něm upřesněn.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.