Skip to main content

The gravitační model,

The gravitační model,
(gravitační modely) Teorie, podle kterého „pull“ k nacházejí na různých místech objektů poslouchat Newtonova gravitačního zákona, podobně jako zákon gravitace. Například návštěvě kupující známé různé nákupních center rozdělí mezi nákupními centry v 1. / h2i , kde xi je vzdálenost od středu i . Tento model je rovněž použitelný pro obchod mezi zeměmi.

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.