Skip to main content

GRAFIKY

požitek
(z lat gratificatio - odměňování.) Peněžní cena, propagace, stimulace zaměstnanců pro kvalitní výkon jejich povinností.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.