Skip to main content

Zadávání veřejných zakázek

zadávání veřejných zakázek
koupě, koupě ústřední vládu a místní orgány za zboží a služby. Nezahrnuje platby za vzdělávání, dávky, dotace.

Raizberg BA, Lozovský L. Sh., Starodubtseva EB. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.