Skip to main content

GOVERNMENT NATIONAL HYPOTEČNÍ SDRUŽENÍ

GOVERNMENT NATIONAL HYPOTEČNÍ SDRUŽENÍ
(GNMA) (Government National Mortgage Association, GNMA) The americká organizace, která působí jako garant cenných papírů vydaných bydlení Federální a Oddělení záležitostí veteránů. GNMA se často nazývá "Ginny May".

Ekonomika. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". J. Black. Obecné vydání: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Ekonomický slovník. 2000.