Skip to main content

Státních záruk

státních záruk
cenné papíry ke krytí deficitu státního rozpočtu, jménem vlády nebo místními orgány, ale nutně zaručil stát. Odrůdy platnosti: krátkodobých dluhopisů - státní pokladniční poukázky, po dobu několika týdnů až jeden rok, medium - hudba, po dobu 1 roku do 5 let, dlouhodobé - dluhopisy, po dobu delší než 5 let. Existují také neobchodovatelné vládní cenné papíry vydané za účelem přilákání úspor domácností: Úspory dluhopisy, certifikáty, atd

Raizberg BA Lozovskiy L. Sh Starodubtseva EB .. Moderní ekonomický slovník. - 2. ed. , opraven. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Ekonomický slovník. 2000.